Back to All Events

Informasjonsmøte Gatejuristen

  • KA U-052 Kjell Arholms gate Stavanger, Rogaland, 4021 Norway (map)

Er du jusstudent og ønsker du relevant erfaring?

Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til rusavhengige og tidligere rusavhengige. Vi yter rettshjelp innen alle rettsområder.

Gatejuristen søker nå nye frivillige jusstudenter som har lyst å jobbe frivillig minst en dag i uken.

Hva innebærer det å være frivillig hos Gatejuristen
• Gjennomføre saksmottak
• Oppfølging av saker
• Klientkontakt
• Selvstendig juridisk arbeid
• Juridisk erfaring fra flere rettsområder...
• Oppsøkende arbeid

Hva får man igjen for å være frivillig hos Gatejuristen
• Praktisk erfaring
• Hjelpe personer som trenger det ved hjelp av din fagkompetanse
• Opplæring og tett oppfølging
• Mentor i advokatkontor i Stavanger
• Være en del av et juridisk fagmiljø
• Nettverksbygging
• Mye klientkontakt

Oppstart og opplæring (to dager) uke 34 og 35 (tilpasset timeplanen)

Send søknad, utfylt kartleggingsskjema, CV, karakterutskrift, to referanser og eventuelle attester til camilla.andersson@bymisjon.net innen 21. mai.

Har du spørsmål, ring Gatejuristen på 4747 8175.