Kluges eksamenskurs
Mar
26
to May 22

Kluges eksamenskurs

  • Laberget 24, Hinna Park (map)
  • Google Calendar ICS

Skal du ha eksamen i Kontraktsrett II (BRV310) og Forvaltningsrett II (BRV210) våren 2019? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 3. studieår ved UiS. Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

 

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 20 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

 

Omtrent én uke før kurset sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

 

Undervisningen vil bli holdt i Kluges lokaler i Laberget 24, Hinna Park på følgende datoer:

 

Kontraktsrett II (BRV310)

  • Tirsdag 26. mars kl. 16:30-20:30

 

Forvaltningsrett II (BRV210)        

  • Onsdag 22. mai kl. 16:30-20:30

 

Påmeldingen åpner onsdag 6. februar kl. 12:00. Se Kluges hjemmeside for påmelding:

https://kluge.no/aktuelt/arrangementer/eksamenskurs-stavanger-01-19/?fbclid=IwAR2AvOnCJty4SsXlCMgCtsx-tEtlPArq5xbhltHtRUkzssIplhoFycNTY1o

 

Undervisningen i Kontraktsrett II ledes av: 

  • Inger Marie Stople, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Hun arbeider innenfor flere rettsområder, blant annet selskapsrett, transaksjoner og generell kontraktsrett».

  • Maren Storhaug Fosse, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun jobber hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom og entrepriserett. Maren har tidligere arbeidet som arbeidsgruppeleder ved det juridiske fakultetet i Bergen. 

 

Undervisningen i Forvaltningsrett II ledes av: 

  • Kristian Aksland, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han arbeider i hovedsak med fast eiendom, entrepriserett og sivilprosess. Kristian har tidligere arbeidet som arbeidsgruppeleder ved juridisk fakultet i Bergen og som foreleser i gjeldsforfølgningsrett ved UiS.

  • Siri Fosse Sandve, advokat i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Hun har tidligere arbeidet med undervisning og oppgaveretting ved juridisk fakultet i Bergen innen blant annet forvaltningsrett.

View Event →
Karrierekvelden 2019
Jan
31
5:00 PM17:00

Karrierekvelden 2019

JUFO ønsker alle våre medstudenter velkomne til den årlige karrierekvelden.

Dette er en unik mulighet til å skape relasjoner og skaffe seg informasjon om advokatfirmaer i Stavanger og arbeidslivet som utdannet jurist. Arrangementet er aktuelt for alle tre klassetrinn.

Aktørene som kommer er:
- Kluge
- Ernst & Young
- Deloitte
- Arntzen de Besche
- Haver
- Torstrup
- Politiet
- Gatejuristen

Ønsker du å komme sender du mail til naeringsliv@jufouis.com innen 14.01. Merk mailen med "Påmelding karrierekveld" etterfulgt av navn. Merk også vennligst mailen med hvilket år du går. Det er begrenset med plasser, så vær raskt ute! Påmelding er bindende.

Det er en egenandel på 150,-. Inkludert i prisen er middag + dessert, samt underholdning. Beløpet kan betales via Vipps til Jufo. Husk fullt navn og navn på arrangement.

Obs! Har du allergier og/eller er vegetarianer/veganer, må du opplyse om dette i påmeldingsmailen.

View Event →
Generalforsamling 2019
Jan
30
4:15 PM16:15

Generalforsamling 2019

Tiden er inne for generalforsamling, foreningens høyeste myndighet. På agendaen står særlig gjennomgang av regnskapet for 2018 og vedtakelse av budsjett for året 2019.

Generealforsamlingen velger også nytt styre, da sittende styre er ferdig med sin styreperiode. Følgende styreverv er oppe til valg:

Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Næringslivskontakt
Markedsansvarlig
Arrangementansvarlig
Fagansvarlig
Protokollfører
Styremedlem x 2

Som rettsvitenskapsstudent her på UiS er dette din beste mulighet til å utøve innflytelse over din egen studiehverdag og det oppfordres derved til at så mange som mulig stiller både som stemmeberettigede og som kandidater til de aktuelle vervene.

Alle som ønsker å stille til verv bes sende mail om dette til leder@jufouis.com med navn og det/de vervene en stiller som kandidat til. Det er også anledning å stille ad hoc på selve generalforsamlingen, men prosessen blir mer effektiv om det meldes fra i forkant. Styreverv er et fantastisk engasjement som tjener både fellesskapet og den som innehar vedkommende verv, og hele sittende styre vil oppfordre så mange som mulig til å melde seg til tjeneste. Skulle noen ha spørsmål er vi i styret selvsagt behjelpelig! Vel møtt!

View Event →
Nyttårsball med ØSF og JUFO
Jan
17
to Jan 18

Nyttårsball med ØSF og JUFO

Torsdag 17. Januar 2019 er det duket for NYTTÅRSBALL med ØSF og JUFO

Temaet i år blir MASKERADE!
Arrangementet vil bli avholdt på Clarion Hotel Stavanger. Det vil bli servert 3-retters middag, i tillegg til underholdning og kåringer. Det er åpent for å ta med seg +1, men dette krever selvfølgelig en ekstra billett, studenter ved HHUIS har første prioritert.

Vi ser frem til en hyggelig kveld med mye moro.

OBS! Det vil være gjesteliste i døren, så billettene får dere ved ankomst. Minner om at det er begrenset antall plasser.

Frist for betaling er senest 16.januar

Tema: Maskerade
Billettpris: 200,- per pers
Kleskode: Pent
Dørene åpner: 19:00

Vi gleder oss masse og håper på å se nettopp deg der!

View Event →
HHUIS QUIZ
Oct
17
5:00 PM17:00

HHUIS QUIZ

Endelig er det klart for quiz med Handelshøgskolen på Tappetårnet! Denne gangen er det Validé som kommer. Validé er et selskap som støtter opp om å gjøre nye idéer om til produkter som er klare for å nå markedet!

"Enten vi forvandler forskning til nye produkt og tjenester eller vi hjelper oppstartsseselskaper å komme seg ut i markedet; alt i Validé handler om kommersialisering og innovasjon."

Det vil bli servert pizza.

Arrangementet er kun for studenter ved handelshøyskolen og arrangeres av JUFO, ØSF og MASTØK.

View Event →
Populærforedrag v/ advokat Odd Rune Torstrup
May
7
10:15 AM10:15

Populærforedrag v/ advokat Odd Rune Torstrup

JUFO har igjen gleden av å invitere til populærforedrag ved Odd Rune Torstrup. Tema for foredraget vil være bildrap. Foredraget er en ypperlig mulighet til å få innsikt i et spennende og aktuelt fagfelt som ikke berøres på studiet her i Stavanger fra en erfaren og dyktig fagmann. 

Odd Rune Torstrup er partner i Torstrup Advokatfirma AS og har lang erfaring innen både straffe- og sivilrett. Han har siden 1998 hatt møterett for Høyesterett og har arbeidet med saker med høy mediaprofil. Han har også siden 2010 vært medlem av spesialenheten for politisaker. For mer informasjon om Torstrup og Torstrup Advokatfirma besøk torstrup.no

Torstrup har holdt foredrag på UiS før, og det er ingen tilfeldighet at vi ønsker han velkommen igjen.

Vel møtt!

View Event →
Vinsmaking med JUFO
Apr
19
8:00 PM20:00

Vinsmaking med JUFO

Etter fjorårets suksess inviterer Jufo i år igjen til vinsmaking på Gaffel og Karaffel! Årets variant blir en liten oppgradering fra fjorårets med testing av hele 8(!) viner. 

Prisen for arrangementet er kr 215,- pr. pers. I prisen er inkludert naturligvis bl.a. vinen som konsumeres. Det er snakk om noen enheter, så i den sammenheng kan det også advares mot å ta eventuelle vorspiel helt ut. 

Påmelding skjer ved mail til arrangement@jufouis.com innen søndag 15.april. Skriv navn og «påmelding vinsmaking». Det er begrenset med plasser så her er det førstemann til mølla. Minner om at påmelding er bindende.

Vel møtt!

View Event →
Påmelding til Kluges eksamenskurs – Stavanger
Feb
12
to May 23

Påmelding til Kluges eksamenskurs – Stavanger

Skal du ha eksamen i Kontraktsrett II (BRV310) og Forvaltningsrett II (BRV210) våren 2018? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 3. studieår ved UiS. Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 20 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før kurset sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen vil bli holdt i Kluges lokaler i Laberget 24, Hinna Park på følgende datoer:

Kontraktsrett II (BRV310) · Tirsdag 6. mars kl. 16:00-20:00

Forvaltningsrett II(BRV210) · Onsdag 23. mai kl. 16:00-20:00

Påmeldingen åpner mandag 12. februar kl. 12:00.

 

Undervisningen i Kontraktsrett II ledes av:

· Henrik Høines, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Han jobber primært med tvisteløsning og rådgivning innen generell kontraktsrett og IPR. Han har også vært eksamenssensor i rettsvitenskap ved UiS.

· Sindre Anfinsen Sandal, Advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han jobber primært med strategisk rådgivning og tvisteløsning knyttet til immaterielle rettigheter og obligasjonsrett.

Undervisningen i Forvaltningsrett II ledes av:

· Kristian Aksland, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han arbeider i hovedsak med entrepriserett og sivilprosess. Kristian har tidligere arbeidet som arbeidsgruppeleder ved juridisk fakultet i Bergen.

· Siri Fosse Sandve, advokat i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Hun har tidligere arbeidet med undervisning og oppgaveretting ved juridisk fakultet i Bergen innen blant annet forvaltningsrett. Hun har også vært vitenskapelig assistent for et forskningsprosjekt innen kontraktsrett ved UIB.

View Event →
Karrierekveld
Jan
31
5:00 PM17:00

Karrierekveld

JUFO ønsker alle våre medstudenter velkomne til den årlige karrierekvelden.

Dette er en unik mulighet til å skape relasjoner og skaffe seg informasjon om advokatfirmaer i Stavanger. Arrangementet er aktuelt for alle tre klassetrinn.

Aktørene som kommer er:
- Kluge
- Ernst & Young
- Deloitte
- Schjødt
- Projure
- Politiet
- Gatejuristen

Ønsker du å komme sender du mail til naeringsliv@jufouis.com innen 26.01. Det er begrenset med plasser, så vær raskt ute! Påmelding er bindende.

Det er en egenandel på 100,-. Inkludert i prisen er middag + dessert, samt underholdning. Beløpet kan betales via Vipps til Jufo. Husk fullt navn og navn på arrangement.

Obs! Har du allergier og/eller er vegetarianer/veganer, må du opplyse om dette i påmeldingsmailen.

View Event →
Generalforsamling Jufo
Jan
26
12:15 AM00:15

Generalforsamling Jufo

Da nærmer det seg slutten for årets Jufo-styre, og et nytt skal snart velges! I forbindelse med valget ønsker vi å avholde en stand for å svare på spørsmål dere eventuelt måtte ha om de ulike vervene. Standen vil avholdes tirsdag 16. januar 1215 - 1400 på AR Ø-211. 

De aktuelle vervene dere kan stille på er:

- Leder
- Nestleder
- Økonomiansvarlig
- Næringslivskontakt
- Fagansvarlig
- Arrangementsansvarlig
- Markedsansvarlig
- 2 styremedlemmer
- Protokollfører

Ønsker du å stille til valg sender du mail til marked@jufouis.com med navn og ønsket stilling. Frist for å sende inn mailen er 19. januar. Det vil likevel være mulig å stille til valg på selve Generalforsamlingen.

Til informasjon vil det også bli servert pizza og brus!

Vel møtt!

View Event →
Curling-turnering
Oct
20
5:00 PM17:00

Curling-turnering

JUFO ønsker samtlige jusstudenter velkommen til curling-turnering i Ishallen i Stavanger den 20. Oktober klokken 17:00. Det vil bli tre timer turnering deretter drar vi videre til Folken (Grottene) hvor det vil bli servert mat. Det vil være studentpriser i baren!

Arrangementet har en egenandel på 100 kr per person. Det er et begrenset antall plasser, og vi følger derfor «førstemann til mølla»-prinsippet. Påmelding skjer via mail til arrangement@jufouis.com. Bruk emnet "Curling-turnering" og skriv fullt navn i mailen. Siste påmeldingsfrist er 29. September. Det er bindende påmelding.

NB! dette er kun et arrangement for rettsvitenskap studenter.

View Event →
Lunsj med JuFo!
Sep
21
12:15 PM12:15

Lunsj med JuFo!

JUFO blir 6 år tirsdag 19. september, og i den anledning ønsker styret å invitere til gratis lunsj for alle rettsvitenskapstudenter på UiS. Vi håper at så mange som mulig ønsker å bli med på feiringen!

Med tanke på innkjøp av mat må vi vite hvor mange som stiller. Trykker du på "skal" på dette arrangementet på Facebook er du påmeldt, og påmeldingen er bindende! Frist for påmelding er fredag 15. september.

Lunsjen finner sted på KA, auditorium 2 :)

View Event →
Fadderuken 2017
Aug
14
to Aug 20

Fadderuken 2017

  • Universitetet i Stavanger (map)
  • Google Calendar ICS

Velkommen til rettsvitenskapstudentenes fadderuke 2017!

Programmet er følgende:

Mandag
09:00 Velkommen til Handelshøyskolen ved UiS, EOJ stort auditorium 1. etg
09:45 Bli kjent-samling
12:00 Offisiell Semesteråpning, Fadderlandsbyen
13:30 Bli kjent-samling, Fellesareal i studentboligene
16:00 Vorspiel, Fellesareal i studentboligene
Konsert i Fadderlandsbyen
...
Tirsdag
13.00 Bli kjent-samling, omvisning på Campus
17:30 Bar-til-Bar (med ØSF & MASTØK), oppmøte ved Domkirken 23:00 Afterparty

Onsdag
12:00 Rebusløp (med ØSF & MASTØK)
18:00 Toga-vorspiel, Fellesareal i studentboligene
Togaparty

Torsdag
12.00 Studieteknikk med Kluge Advokatfirma
14:00 Volleyball og grilling
19:00 Bowling på Harbour Cafe

Fredag
11:00 Canvas (læringsplattform) kurs, EOJ stort auditorium 1. etg 12:15 Informasjonsmøte ExPhil, EOJ stort auditorium 1. etg
13:15 Informasjonsmøte bachelorprogram Rettsvitenskap, EOJ 101 15:30 Vorspiel, fellesareal i studentboligene
Konsert i Fadderlandsbyen

Lørdag
18:00 Gallamiddag på Scandic Forus (med ØSF & MASTØK)

View Event →