Back to All Events

Generalforsamling 2019

Tiden er inne for generalforsamling, foreningens høyeste myndighet. På agendaen står særlig gjennomgang av regnskapet for 2018 og vedtakelse av budsjett for året 2019.

Generealforsamlingen velger også nytt styre, da sittende styre er ferdig med sin styreperiode. Følgende styreverv er oppe til valg:

Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Næringslivskontakt
Markedsansvarlig
Arrangementansvarlig
Fagansvarlig
Protokollfører
Styremedlem x 2

Som rettsvitenskapsstudent her på UiS er dette din beste mulighet til å utøve innflytelse over din egen studiehverdag og det oppfordres derved til at så mange som mulig stiller både som stemmeberettigede og som kandidater til de aktuelle vervene.

Alle som ønsker å stille til verv bes sende mail om dette til leder@jufouis.com med navn og det/de vervene en stiller som kandidat til. Det er også anledning å stille ad hoc på selve generalforsamlingen, men prosessen blir mer effektiv om det meldes fra i forkant. Styreverv er et fantastisk engasjement som tjener både fellesskapet og den som innehar vedkommende verv, og hele sittende styre vil oppfordre så mange som mulig til å melde seg til tjeneste. Skulle noen ha spørsmål er vi i styret selvsagt behjelpelig! Vel møtt!

Earlier Event: January 17
Nyttårsball med ØSF og JUFO
Later Event: January 31
Karrierekvelden 2019